Nejlepší těsto, jakého jste kdy dosáhli

Zásady ochrany osobních údajů

Silvestri s.r.l. vždy charakterizoval dlouhodobý důvěrný vztah s vlastními zákazníky.

Zaměstnanci společnosti Silvestri spojují zkušenosti, pozornost a dovednosti v každém pracovním projektu spolu s důvěrným a respektujícím vztahem k osobě. Všechny tyto vlastnosti odlišují dokonalý pracovní tým. Silvestri navíc klade mimořádný důraz na dohody o ochraně osobních údajů týkající se všech projektů, souborů a důvěrných hodnot, se kterými nakládají.

Pokud jde o veškeré informace, které od stran dostáváme, zavazujeme se zaručit vysokou mlčenlivost, která se týká i našeho personálu a partner.