Nejlepší těsto, jakého jste kdy dosáhli

Firemní politika

Především se zaměřujeme na kvalitu, respekt a ochranu životního prostředí, zdravotní péči a bezpečnost při práci tak, abychom umožnili naší společnosti růst, a to i v procesech, kde jsou nebo nejsou přímo zapojeny další strany.

Proto je pro nás opravdu důležité neustále zlepšovat naše řízení pro lepší podnikání.
S odvoláním na naše podnikání, subdodavatele, produkty a služby se zavazujeme:

  • vyhodnocovat a řídit příležitosti a rizika každého pracovního procesu.
  • definovat účely a zvážit všechny kroky týkající se kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci a sledovat je;
  • zvažovat požadavky zákazníků, abychom je uspokojili a zlepšili vlastní konkurenceschopnost
  • respektovat požadované platné zákony a opakovaně kontrolovat soulad s normami;
  • chránit životní prostředí a přijmout veškerá nezbytná opatření k zabránění jeho znečišťování.
  • zaručit neškodící a zdravé pracovní podmínky a učinit vše pro to, aby se zabránilo nebezpečím, snižovala se rizika a předcházelo úrazům a nemocem při práci;
  • být připraven jednat správně v případě nouze;
  • podporovat setkání se zaměstnanci a jejich zástupci tak, aby byla zajištěna produktivita v souladu s požadovanými standardy
  • učinit vše potřebné pro efektivní správu a zlepšování požadovaných standardů kvality životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci